Ana Sayfa Genel Bilgiler Bilimsel Program Olgu Bildirisi Kurullar Kayıt & Konaklama İletişimUntitled Document

Bilimsel Program
06 Mart 2015 Cuma 07 Mart 2015 Cumartesi

13:45-14:00 AÇILIŞ TÖRENİ
14:00-15:15 Koroner revaskülarizasyonda gelişmeler
Oturum Başkanları: Lale TOKGÖZOĞLU - Ali GÜRBÜZ
Panelistler: Enver Atalar, M. Sıddık Ülgen, Mustafa Paç, Hasan Sunar
PKG hızla gelişiyor: FFR-IVUS-OCT’nin PKG sonuçlarına olumlu etkisi, yeni nesil stentler, KTO girişimleri...
Ömer Göktekin
Cerrahi hızla değişiyor: Redo baypas, alternatif cerrahi yaklaşımlar, minimal invaziv… 
Barış Çaynak
Tartışma
15:15-15:30 ARA
15:30-16:15 UYDU SEMPOZYUMU - ACTELION
PAH'da Değişen Perspektif
Moderatör:Cihangir Kaymaz, Serdar Küçükoğlu
Konuşmacılar: Meral Kayıkçıoğlu & Bülent Mutlu
16:15-16:30 ARA
16:30-17:45 2015’de koroner revaskülarizasyonda neredeyiz, nereye gidiyoruz?
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Anıl Z. Apaydın
Sol ana koroner lezyonunda,
-Cerrahlara kötü haber: PKG ilk seçenek oluyor;
Mehmet Aksoy
-Bu bir kardiyolog hayali,  cerrahi tedavi tartışılmaz
Şeref Alp Küçüker
Çok damar hastalığında,
-Kardiyologlara kötü haber: PKG hayal kırıklığı, cerrahi yegane tedavi
Cem Yorgancıoğlu
-Bu bir cerrah temennisi, PKG ilk seçenek oluyor
Vedat Aytekin
Tartışma
17:45-18:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ UYDU SEMPOZYUMU - GSK
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon tedavisinde ardışık kombinasyona karşı eş zamanlı kombinasyon tedavisi
Moderatör: Cihangir Kaymaz
Konuşmacılar: Omaç Tüfekçioğlu, Serdar Küçükoğlu

08:30-09:45 Kardiyolog-kalp damar cerrahı gözüyle atriyal fibrilasyon
Oturum Başkanları: Adnan Abacı, A.Rüçhan Akar
Hangi hastada ritm? Hangi hastada hız kontrolü? Yeni antikoagülanlar neler getirdi? 
Sinan Aydoğdu
Kalp cerrahisi sonrası AF’ye yaklaşım
Suat Nail Ömeroğlu
Perkütan ablasyon teknikleri ve apendiks kapatılması 
Serkan Topaloğlu
Cerrahi ablasyon teknikleri ve apendiks kapatılması 
İbrahim Özsöyler
Tartışma
09:45-10:00 ARA
10:00-10:45 UYDU SEMPOZYUMU - PFIZER & BMS
Güncel ve Bilimsel Verilerle Apixaban Farkı
Moderatör: Lale Tokgözoğlu
Konuşmacılar: Özgür Aslan, Bülent Özin
10:45-11:00 ARA
11:00-12:00 Aort darlığında kalp takımı bakışı
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Tanzer Çalkavur
Panelistler: Merih Kutlu, Şakir Arslan, Atıf Akçevin, Hakan Posacıoğlu
TAVI veya cerrahi öncesi görüntülemeden beklentiler
Necla Özer
TAVI tekniği ve sonuçları
Engin Bozkurt
Aort kapak cerrahisinde yeni teknikler, yeni protezler ve sonuçları
Levent Yılık
Tartışma
12:00-13:00 UZMANINA DANIŞ - ACTELION
İleri Evre PAH Hasta Yönetiminde i.v. Epoprostenol Kullanımı - Teoriden Pratiğe
Moderatör: Lale Tokgözoğlu, Bahri Akdeniz
Konuşmacılar: Gülfer Okumuş & Omaç Tüfekçioğlu
13:00-13:45 UYDU SEMPOZYUMU - ALİ RAİF
Kalp Yetersizliği Tedavisinde Değişenler ve 50 Yıllık Yolculuk
Moderatör: Mehmet Birhan Yılmaz
Konuşmacı: Mehmet Birhan Yılmaz, Serdar Küçükoğlu
13:45-14:00 ARA
14:00-15:15 Son Dönem Kalp Yetersizliği
Oturum Başkanları: Mehmet Eren, Ömer Beyazıd
Son dönem kalp yetersizliğinin tanımı ve tıbbi tedavisi
Ahmet Temizhan
Kısa dönem destek sistemleri: Kime, ne zaman?
Bahadır İnan
Uzun dönem destek sistemleri: Hasta seçimi
Sanem Nalbantgil 
Kalp naklinde güncel endikasyonlar
Ümit Kervan
Tartışma
15:15-15:30 ARA
15:30-16:15 UYDU SEMPOZYUMU - ROCHE
1.kalp yetersizliğinde natriüretik peptidlerin kullanımı (tanı, prognoz, risk degerlendirme ve tedavi takibi)
2. Akut Koroner Sendromda yüksek duyarlılıklı troponin Testleri, güncel yaklaşımlar.
Moderatör: Adnan Abacı
Konuşmacı: Mehmet Birhan Yılmaz
16:15-16:30 ARA
16:30-17:45 İskemik ve dejeneratif ciddi mitral yetersizliğinde kalp takımı bakışı
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Serap Aykut Aka
Panelistler: Telat Keleş, Ejder Kardeşoğlu, Ömer Işık, Kerim Çağlı
İskemik ve dejeneratif ciddi mitral yetersizliğinde görüntüleme, girişim-cerrahi endikasyonları
Hale Ünal Aksu
Mitraclip tekniği ve sonuçları
Mehmet Bilge
Mitral cerrahi teknikleri ve sonuçları
Cengiz Köksal
Tartışma

  SALON A SALON B
09.00-09.30 P17- Cinsel İşlev Bozukluklarında Akılcı İlaç Kullanımı   
Moderatör : Engin Çakmak
Konuşmacı : Hakan Karaş
09.30-11.00 P18- Yediden Yetmişe Cinsel Travmalar  Cinsel İşlev Bozuklukları Olgu Tartışmaları ve İleri Klinik Değerlendirme
Moderatör : Sevda Bıkmaz  (Süpervizyon Oturumu 3)
Evlendirilen Ergenler
Ekin Sönmez
Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları
Doğan Şahin
Ejder Akgün Yıldırım
Tecavüz Tuzağı Olarak İlk Buluşma
Ufuk Sezgin
Cinsel Saldırının Yaş Limiti Yok
Atike Çıta 
Savaş ve Cinsellik
Zerrin Oğlağu
11.00-11.30 Ara
11.30-13.00 P19- Cinsel İsteksizlikten Aseksüaliteye Modern İlişkiler P20- Orgazm 
Moderatör : Aytül Hariri Moderatör : Doğan Şahin
Eşleriyle Sevişmeyen Erkekler ve Cinsel Terapi 
Arşaluys Kayır
Klitoris İn – Kilit-Oris Out 
Ceyda Güvenç Taşdelen
Sevişmeyenlerde Cinsel Terapi: Sevişmeyen Kadınlar
Cem İncesu
Orgazm Olan Kadınlar
Sibel Dinç
Aseksüelite Kavramı
Berfu Akbaş
Orgazmın Bugünü ve Geleceği 
Nur Engindeniz  
İlişkilerde Cinselliğin Psikodinamiği
Murat Dokur
 
13.00-14.00 Öğle Arası
14.00-15.30 P21- Üreme ve Cinsellik Kıskacında Kadın Bedeni Ne Kadar Özgür?  P22- Vajinismusta Tedaviye Direnç: Alt Grup Mu? Uyum Sorunu Mu? 
Moderatör : Selma Karabey Moderatör : Gülcan Güleç
Üreme Sağlığı İle İlgili Yasal Çerçeve Kadın Cinselliğini Nasıl Etkiliyor?
Meriç Eyüboğlu 
Bir Alt Grup Olarak Tedaviye Direnç
Ayşen Coşut Çakmak
Kadın Cinselliği, Baskılar ve Yasaklar
Nurcan Müftüoğlu
Dirençte Terapistten ve Terapiden Kaynaklı Durumlar
Özay Özdemir
Türkiye'de Dünden Bugüne Kadın Sağlığı Hakkı
Nuray Özgülnar
İyileşemeyen, Bitemeyen Tedaviler: Ne Zaman Durmalı
Seven Kaptan
Tedaviye Dirençli Vajinismusta İleri Jinekolojik Değerlendirme
Irmak Bircan
15.30-16.00 Kapanış Töreni


 
LookUs& OnlineMakale